Gitte Svensen CV

GITTE BERGITTE SVENSEN (tidligere ASTRID LJØSTAD SVENSEN)
Bosted: Kongsvinger | kontoret@fabelsarepta.no | 99262266

Grûnder Fabel Sarepta AS – aktuell kompetanse – kulturfomidler – kulturarbeider.
Fabel Sarepta AS  2001 – dags dato – eier og styreleder.
Etablert på grunn av storsamfunnets strukturer og behovet for å ha et sted for restarbeidsevne. Firma bedriver egen kunstnerisk virksomhet og eiendom utvikling.
Deltar på kollektive og avholder separat utstillinger.
Firma kjøper eiendom i Austmarka og etablerer et privat atelier og tilholdssted.
Global kommunikasjon og arbeidsplass – Atelier Austmarka Etablert 2014 – dags dato – leder
2013 og til dags dato….Jeg har bygd opp en institusjon og et nettsted som når ut til hele verden. Vi har hatt besøk av profesjonelle kunstnere, akademikere, fotografer, musikere studenter og prosjektarbeidere i en svært bred vifte av fag. De kommer fra alle kontingenter og til nå er vi blitt besøkt, for selvstendig kunstnerisk fordypning av personer fra ca 30 land
Foreningen mottar og har mottatt prosjekt støtte fra den staten, fylkeskommune og kommune samt lokalt næringsliv.
Vi bidrar til bolyst i Finnskogen og kulturutveksling nasjonalt og internasjonalt. Bygger internasjonale nettverk og har som formålsparagraf «Skape aktivitet og engasjement rettet mot det lekende mennesket»
Utdanning livets elleville skole Norge. Uendelige muligheter og vinner av handlekraft

  • Komunikkative egenskaper = dårlig
  • Skriftlig kommunikkasjon = kun når det er intresangt nokk – selektiv dysleksi
  • Ledelse = Ja
  • Som leder = ubrukelig.

Utstillinger:
2009 Seperat utstilling galleri Schweigaardsgt 88 – Oslo
2007 Cafe Rustique Oslo seperat jule-utstiling
2007 Sparebank1  Majorstuen, Oslo seperat utstiling
2007 Cafe Rustique Oslo seperat vår utstiling
2007 KampensHete, Oslo separat utstilling
2006 Galleri Steen, Solli plass, Oslo felles utstilling
2005 Ramme Gaard, Hvitsten separat utstilling
2004 Poppe, Arendal seperat utstilling
2004 Drift Galleri, Oslo separat utstilling
2003 Drift Galleri, Oslo felles utstilling
2001 Hemsedal kommune, Hemsedal separat utstilling
2000 Galleri Tordenskjold Hurum separat utstilling
1999 Hallingdal folkemuseum, Nesbyen felles utstilling
1998 Hemsedal kommune, Hemsedal separat utstilling
1997 Galleri Asbjørn Kongsvinger felles utstilling
1997 Sagstua bibliotek, Nord O-dal separat utstilling
1996 Hemsedal kommune, Hemsedal separat utstilling
1994 Galleri Oro, Elverum felles utstilling
1992 Privaten galleri Pilestredet, Oslo separat utstilling
1991 Advokatkontoret Bygdøy, Oslo separat utstilling
1990 Kurshuset, Drammen separat utstilling
1989 Kviteseid Sparebank, Kviteseid separat utstilling
1988 Teknokonsult, Sandvika separat utstilling
1987 Paulus menighetshus, Oslo felles utstilling

Formål
Bevise gjennomføringsevne, kulturell handlekraft og kompetanse for gjennomføring
Ferdigheter og egenskaper
Anarkist (men erkjenner at den anarkistiske ideologi fungerer best i et velordnet samfunn med brukbare systemer) Oppvigler/rebell (gir meg ikke selv om alle strukturer påstår at prosjekt er håpløst) Gjennomfører med synlige resultater. Kan trylle livskvalitet inn i stup mørke.
Erfaring
Fanget i barndomshjemmet
Fra fødsel 1961 – til 1976
Høyt elsket men utviklet unike evner under ledelse i enerom i en familie med dysfunksjonell foresatt.
Familien var ellers privilegerte i samtiden med et møblert hjem.
Grunnutdannelse ekstraordinær fagkrets 1968 til 1980
1968 – Klassens leder med ferdig utviklet og etablert selektiv dysleksi. Senere valgt inn i elevrådet, klassens samlingspunkt. Statusen ble bygget opp etter å få slutt på grov mobbing gjennom fysisk dominant oppførsel.
1977 – Gryende anarkist. Samfunnsstrukturer anno 1970 og erfaringer om nødvendighet av kvinnefrigjøring, psykisk helsevern, avsluttes med englemøte og ut av kroppen reise. Videre liv og skolering innehar viten om min gamle sjel. Autoritære profesjoner avvises til fordel for egne valg.
1981 til 1986 Saksøker arbeidsgiver etter overall og påført skade og varig invilget uførhet. Saken danner presedens for norsk lovgivning. Saken ble ført av adv Aasmund A Sandland. Nå er alle arbeidsgivere pålagt å ha ulykkesforsikring for sine ansatte. Stolt over eget mot.
1984 til 2004 – Kunster og skjult liv. Synlig utfylles fagtittelen: kunster. – Innad skjule sannheten om svekket helse og begrensinger – Dette fungerer faktisk ganske bra, lenge.
1988- Gårdeier av Thor Olsens gt 4 – Oslo. Etter finanskrisen benyttet Therese Skajaa og jeg oss av forkjøpsrett på å kjøpe opp bygården og omdanne denne til et privat borettslag. Dette var en “umulig” oppgave der vi var taktisk dyktige og engasjerte bla adv Knut Sandberg til å fremme våre interesser. Vi fikk lånt nokk milioner for å frikjøpe bygården. Vi lykkedes, vi kunne trylle.
1994 – Videreutdannelse i fysisk oppbygging. Flere alvorlige hendelser gjør at lemmene som henger på torso, bein og armer, ikke virker optimalt – igjen. År med hovedtid brukt på opptrening. Oppretter klippekort på mikrokirurgisk avdeling for reparasjoner – Erkjennelse av å være et fysisk vesen med fysiske og posttraumatiske skader.
1967 – 1990 Gjennomførte grunnskole og folkehøyskole, husstelskole, studiekompetanse, videregående linjer estetiske fag og 4 år fokus på tegne og malerskole.
1990 – 2016 Aktiv arbeid med arrangemanger som «alternativ jul» i «Oslo Kammermusikk festival» opparbeider kompetanse og nettverk innen frivillighet og kulturarbeid i hovedstaden.

Noen engasementer før 2013
Instruktør:
Helseforum for kvinner
Verndari selvforsvar
Hemsedal idrettslag
Friskis & Svettis
Sheng Zen Gong
meditasjon og qi-gong

Styreverv
Fabel Sarepta as
Movida Norge as
Oslo soroptimist klubb