meditasjonstilbud mars 2020

Mentalt friminutt – stress mestring

siden er under konstant endring – for her blir ting til mens man går seg vill….. (klikk Ctrl+R for å laste siden på nytt og finne nytt innhold)

Vi er i en virvelvind av hendelser. Det kan oppleves utfordrende på så mange vis. Glemmer vi å puste og å være tilstede i oss selv, kan så store endringer som nå er på gang, gi uro. Videoene under er laget i håp om at de kan gi deg  noen få minutters avbrekk. Jeg håper du velger å spille videoene av og fokuserer litt på videoen, men mest flytte fokus inn i deg selv.

Siste publiserte video ligger øverst

12 minutters video med ca 10 minutters meditasjon

8 min stående meditasjon

Et tilbud skapt i mars 2020 – med de strengeste restriksjoner.


Presentasjon av hvorfor dette kom i gang i denne videoen

Praksisen:

Alle kan ha nytte av enkle teknikker for å gi ro til kroppen og til tankene. Via veiledning gjennom meditasjon med enkle bevegelser så flyttes oppmerksomheten. Mange er tilbydere av kurs for å oppnå dette og å selv kontrollere hvor oppmerksomheten tar veien er aktive deler innen blant annet mental trening, mindfulnes, Yoga.

Sheng Zhen meditasjon er en metode. Dette kan jeg undervise i når restreksjoner om å møtes er opphevet. Når sinnet roer seg ned så kan blokkeringer i kroppen løsne og energien (qi/prana) flyte friere rundt i kroppen. Muskler slapper av, hjertet slapper av, tankene stilner.

Målet med kurset/veiledningen er å gi noen enkle teknikker som kan brukes i hverdagen. De tar 5 minutter å lære, og et liv og forstå. Samt at jeg veileder så vi får praktisere sammen for å få et lite pusterom.

Min bakgrunn og inspirasjon for dette tilbudet

Jeg er utdannet instruktør i Verndari, Norsk selvforsvar og i Friskis og Svettis. jeg har en intens opptrening periode etter skade som har gitt mye kunnskap om viktighet av å ivareta helsen på mange plan. Jeg praktiserer yoga og meditasjon. Jeg er også Sheng Zhen instruktør med 24 års erfaring.Livet forandrer seg ved at bedehuset brant i januar 2013. Da ble jeg avhengig av å bruke alle metoder for å oppnå vågemot, hjertero og konsentrasjon. Det var da på tide for meg å leve det jeg hadde undervist, praktisere selv oppsøke ny metoder og viten og ikke undervise. Jeg måtte fjerne frykt og følelsen av stort tap og klarte ta konstruktive valg. Jeg havnet langt utenfor komfort sonen. Jeg ha overasket meg selv med at jeg har klart og gjennombygge en institusjon i Holmenveien og skapt et globalt AiR senter – (som via koronaen selvfølgelig akkurat i dag ligger med brukket rygg….) men i endringens kaos finnes muligheter. De muligheter kan åpne seg ved å få hodet ut av autopilot.

Vi lærere skal ikke produsere lærings-videoer i Sheng Zhen. Jeg kan bare lære bort Sheng Zhen via personlig undervisning i grupper eller individuelt. her er den norske hjemmesiden til Sheng Zhen